Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Άτιτλο

Αλήθεια, γι'  αυτόν τον  έρωτα





θα στάξει κάποιο δάκρυ;

Όχι, δεν θ' ακουστεί λυγμός
















πέρα παίρνει να χαράζει.....