Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ


Με έκαναν να νιώθω τύψεις που κοιμάμαι σε ένα κρεββάτι...αν υπάρχει Θεός να πληρώνουν αυτοί κι οι απόγονοι τους εφτά γενεές από σήμερα...

Γι' αυτό:
"Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις τη καρδίαν μου αδιάλλακτο μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδας μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρον των, όταν η περίστασης το συγχωρήσει"